لینک مستقیم حساب کاربری
در زیر میتوانید روش های پرداخت و بسته های ویژه را مشاهده کنید.

10 گیگ

شروع از 10هزارتومان
 • 10.00 GB فضا
 • پنل پیشرفته
 • دانلود مستقیم
 • لیچ فایل
 • امن و مطمئن
 • 30 گیگ

  شروع از 15هزارتومان
 • 30.00 GB فضا
 • پنل پیشرفته
 • دانلود مستقیم
 • لیچ فایل
 • امن و مطمئن
 • 50 گیگ

  شروع از 20هزارتومان
 • 50.00 GB فضا
 • پنل پیشرفته
 • دانلود مستقیم
 • لیچ فایل
 • امن و مطمئن
 • 70 گیگ

  شروع از 25هزارتومان
 • 70.00 GB فضا
 • پنل پیشرفته
 • دانلود مستقیم
 • لیچ فایل
 • امن و مطمئن
 • 100 گیگ

  شروع از 30هزارتومان
 • 100.00 GB فضا
 • پنل پیشرفته
 • دانلود مستقیم
 • لیچ فایل
 • امن و مطمئن
 • 200 گیگ

  شروع از 50هزارتومان
 • 200.00 GB فضا
 • پنل پیشرفته
 • دانلود مستقیم
 • لیچ فایل
 • امن و مطمئن
 • 500 گیگ

  شروع از 100هزارتومان
 • 500.00 GB فضا
 • پنل پیشرفته
 • دانلود مستقیم
 • لیچ فایل
 • امن و مطمئن
 • 1000 گیگ

  شروع از 130هزارتومان
 • 1,000.00 GB فضا
 • پنل پیشرفته
 • دانلود مستقیم
 • لیچ فایل
 • امن و مطمئن
 • 1 گیگ

  شروع از 2هزارتومان
 • 1.00 GB فضا
 • پنل پیشرفته
 • دانلود مستقیم
 • لیچ فایل
 • امن و مطمئن
 • 5 گیگ

  شروع از 6هزارتومان
 • 5.00 GB فضا
 • پنل پیشرفته
 • دانلود مستقیم
 • لیچ فایل
 • امن و مطمئن
 • account benefits

  دانلود مستقیم ، بدون انتظار.
  بدون تبلیغ.
  دانلود همزمان نامحدود.
  حداکثر سرعت دانلود در دسترس.
  پشتیبانی از دانلود منیجر.
  حداقل 100 گیگا بایت فضای ذخیره سازی
  فایل ها تا پایان حساب کاربری ویژه نگه داشته خواهند شد
  آپلود فایل ها تا 1.00 GB برای هر فایل.
  بدون محدودیت در دفعات دانلود.
  بسیار مرقوم به صرفه
  بدون اشتراک.